Sol·licitud d’accés a la informació pública

El dret d’accés  a la informació pública  

Si desitjau accedir a determinada informació pública (documents o continguts) que estigui en poder del Consell Insular de Formentera, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud tant de manera telemàtica com presencial.