Organigrama de l’entitat

Serveis Generals

Presidència
Secretaria
Recursos Humans
Noves tecnologies i Comunicació
Economia i Hisenda
Seguretat Ciutadana

Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques

Urbanisme i Ordenació del territori
Infraestructures i serveis
Medi Ambient
Promoció, Ordenació turística i Activitats econòmiques
Medi Rural, Ramaderia, Pesca i Caça
Artesania, Comerç, Fires i Mercats
Mobilitat

Acció Social

Benestar Social
Educació
Cultura i Patrimoni
Participació ciutadana
Esports
Joventut
Igualtat

 

Home > Organització > Organigrama de l’entitat