Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

> No hi ha previstes indemnitzacions en ocasió de l’abandonament dels càrrecs.

 

Home > Organització > Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics