Govern obert i transparència

Tota la informació del Consell

Índex de transparencia dels ajuntaments (ITA)

  Transparència Internacional (TI) és l’única organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congregant a la societat civil, el sector privat i els governs.

En l’àmbit internacional, TI impulsa campanyes de conscienciació sobre els efectes de la corrupció, promou l’adopció de reformes polítiques, l’establiment de convencions internacionals sobre la matèria, encoratja l’adhesió a les mateixes i observa la implementació d’aquests acords per part dels governs, corporacions i empreses. Així mateix, a nivell nacional, els capítols de Transparència Internacional actuen per millorar la transparència i el compliment del principi de rendició de comptes municipals.

Els Índexs de Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web en relació amb els vuitanta indicadors definits.

A continuació es detallen aquests 80 indicadors amb els enllaços a les pàgines relacionades del portal web de l’Ajuntament, per tal de mostrar l’avaluació pública del grau de compliment per part d’aquest Ajuntament.

Informació sobre la corporació municipal
Relacions amb els ciutadans i la societat
Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques
Indicadors nova Llei de Transparència