Govern obert i transparència

Tota la informació del Consell

Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) 2017

Transparència Internacional (TI) és l’única organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congregant a la societat civil, el sector privat i els governs.

En l’àmbit internacional, TI impulsa campanyes de conscienciació sobre els efectes de la corrupció, promou l’adopció de reformes polítiques, l’establiment de convencions internacionals sobre la matèria, encoratja l’adhesió a les mateixes i observa la implementació d’aquests acords per part dels governs, corporacions i empreses. Així mateix, a nivell nacional, els capítols de Transparència Internacional actuen per millorar la transparència i el compliment del principi de rendició de comptes municipals.

Els Índexs de Transparència (ITA) que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web en relació amb els vuitanta indicadors definits.

A continuació es detallen aquests 80 indicadors amb els enllaços a les pàgines relacionades del portal web de l’Ajuntament, per tal de mostrar l’avaluació pública del grau de compliment per part d’aquest Ajuntament.

Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Web, relació amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Transparència econòmico-financera
Transparència en els contractes, convenis, subvencions i costos de serv
Transparència en materia d'urbanisme, obra pública i medi ambient
Dret d'accés a la informació